Polityka Prywatności

Celem Polityki Prywatności jest zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sklepu internetowego delCane, prowadzonego pod adresem: www.delcane.pl (polska wersja językowa) oraz www.delcane.com (angielska wersja językowa).

DelCane dokłada wyjątkowej staranności w celu ochrony interesów swoich klientów, w tym w szczególności zapewnia, że zbierane dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DelCane zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z opisanymi niżej zasadami.

 • Administratorem danych osobowych i wyłącznym właścicielem sklepu internetowego delCane jest DELCANE Ewa Lignowska z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 35B/15, 02-768 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju [www.firma.gov.pl], posiadająca numer NIP: 782-169-63-25, numer REGON: 634362583.
 • DelCane, jako administrator wszystkich podanych przez klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe klientów podawane w sklepie internetowym delCane podczas rejestracji lub w procesie składania zamówienia (w przypadku zakupu bez rejestracji) przetwarzane są przez delCane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu internetowego delCane, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 • Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Nadto, klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 • W celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi dostawy, dane osobowe klientów będą udostępnione firmie kurierskiej realizującej daną dostawę tj.:

            -- DPD Polska Sp. z o.o. lub InPost Paczkomaty Sp. z o.o. - w przypadku przesyłek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

            -- UPS Polska Sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z o.o. - w przypadku przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

            oraz w każdym przypadku brokerowi, za pośrednictwem, którego nabywane są usługi firm kurierskich tj. Qlink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • W celu i w zakresie niezbędnym do realizacji płatności, dane osobowe klientów będą udostępnione firmie obsługującej system płatności elektronicznych, za pośrednictwem którego klient dokonuje zapłaty tj. PayU (system obsługiwany jest przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60 - 166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399) lub PayPal (system obsługiwany jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg).
 • Klient ma możliwość zapisania się do newslettera delCane, który jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu klienta sklepu internetowego delCane o promocjach, nowościach, konkursach i wszystkich bieżących wydarzenia w delCane poprzez okresowe wysyłanie wskazanych informacji na podany przez klienta adres e-mail.
 • Warunkiem otrzymywania bezpłatnego newslettera delCane jest wyrażenie zgody przez klienta na jego otrzymywanie oraz podanie adresu e-mail, na który newsletter ma być wysyłany.
 • Wyrażając zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera, klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez delCane dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie od delCane, na podany adres e-mail, informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, „klikając” na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.
 • W przypadku rezygnacji klienta z otrzymywania newslettera, adres e-mail klienta zostanie niezwłocznie usunięty z bazy newslettera delCane, o czym klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail.